O FIRMIE

Począwszy od 2002 roku wspieramy operatorów telekomunikacyjnych w zakresie budowy i utrzymania infrastruktury sieciowej.

Przeprowadzamy proces inwestycyjny od etapu akwizycji, poprzez prowadzenie spraw administracyjno – prawnych, projektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, aż po wykonanie prac budowlano – instalacyjnych, uruchomienie i integrację z istniejąca siecią kliencką.

 Wspomagamy klienta nie tylko w budowie infrastruktury, ale również w jej późniejszym utrzymaniu na najwyższym możliwym poziomie sprawności i niezawodności.

Od początku istnienia notujemy ciągły wzrost wykonanych inwestycji w zakresie instalacji radiowych i światłowodowych, a wysoka jakość świadczonych usług oraz elastyczne reagowanie na bieżące potrzeby zbudowały zaufanie klientów do naszej firmy.

Zasięgiem nasza działalność obejmuje zarówno północną jak i południową część kraju.

W odpowiedzi na wzrost zamówień nasza firma nieustannie angażuje się
w rozwój kadry oraz zaplecza technicznego umożliwiającego sprawne i terminowe realizowanie powierzonych nam zadań.

Na dzień dzisiejszy dysponujemy:
Dział radiowy – 8 zespołów instalatorskich
Dział światłowodowy – 2 zespoły instalatorskie
Dział projektowy – 3 osoby
Zatrudniamy na umowę o pracę 27 osób w tym 4 inżynierów.

Sieci radiowe

Kompleksowa realizacja przedsięwzięć w technologi PTP i PMP

Budowa stacji bazowych telefonii komórkowej

Przebudowa istniejącej infrastruktury

Kompleksowe prace monterskie

Utrzymanie sieci radiowych

Prace alpinistyczne

Sieci światłowodowe

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Zaciąganie kabli światłowodowych

Spawanie światłowodów i pomiary optyczne

Budowa przyłączy obiektowych

Okablowanie budynków biurowych

Wsparcie techniczne i usuwanie awarii

Projektowanie

Pełna dokumentacja projektowa i powykonawcza prowadzonych inwestycji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

Projektowanie oraz wykonawstwo stalowych konstrukcji

Raporty oddziaływania na środowisko (PEM)

Uprawnienie w zakresie inżynierii budowlanej

Zaufali nam

Współpracujemy z wiodącymi na polskim rynku firmami z branży telekomunikacyjnej oraz ICT.

T-MOBILE
ATM
POLKOMTEL
NETIA
ERICSSON
NEC
AVIAT

Kontakt

GreKom Sp. z o. o. – Centrala
ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków
email: krakow@grekom.pl
tel. 505 083 603

GreKom Sp. z o. o. – Oddział Gdańsk
ul. Mikołaja Reja 3, 80-404 Gdańsk
email: gdansk@grekom.pl
tel. 505 083 620

NIP 6772190481
REGON 356528484

oddział Kraków

oddział Gdańsk
praca
Aktualne oferty pracy

Stanowisko
pra
Poszukując Pracowników na stanowiska każdego szczebla bierzemy
pod uwagę przede wszystkim profesjonalizm Kandydatów.

Wybranym osobom zapewniamy pracę pełną codziennych wyzwań,
co w dużej mierze przekłada się na budowanie poczucia odpowiedzialności
pracowników i motywację.

Co oferujemy naszym pracownikom

Atrakcyjne warunki pracy
Pracę w zespołach wysokiej klasy specjalistów
Dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań
Uczestnictwo w ciekawych szkoleniach