O FIRMIE

Począwszy od 2002 roku wspieramy operatorów telekomunikacyjnych w zakresie budowy i utrzymania infrastruktury sieciowej.

Przeprowadzamy proces inwestycyjny od etapu akwizycji, poprzez prowadzenie spraw administracyjno – prawnych, projektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, aż po wykonanie prac budowlano – instalacyjnych, uruchomienie i integrację z istniejąca siecią kliencką.

 Wspomagamy klienta nie tylko w budowie infrastruktury, ale również w jej późniejszym utrzymaniu na najwyższym możliwym poziomie sprawności i niezawodności.

Od początku istnienia notujemy ciągły wzrost wykonanych inwestycji w zakresie instalacji radiowych i światłowodowych, a wysoka jakość świadczonych usług oraz elastyczne reagowanie na bieżące potrzeby zbudowały zaufanie klientów do naszej firmy.

Zasięgiem nasza działalność obejmuje zarówno północną jak i południową część kraju.

W odpowiedzi na wzrost zamówień nasza firma nieustannie angażuje się
w rozwój kadry oraz zaplecza technicznego umożliwiającego sprawne i terminowe realizowanie powierzonych nam zadań.

Na dzień dzisiejszy dysponujemy:
Dział radiowy – 8 zespołów instalatorskich
Dział światłowodowy – 2 zespoły instalatorskie
Dział projektowy – 3 osoby
Zatrudniamy na umowę o pracę 27 osób w tym 4 inżynierów.

Sieci radiowe

Kompleksowa realizacja przedsięwzięć w technologi PTP i PMP

Budowa stacji bazowych telefonii komórkowej

Przebudowa istniejącej infrastruktury

Kompleksowe prace monterskie

Utrzymanie sieci radiowych

Prace alpinistyczne

Sieci światłowodowe

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Zaciąganie kabli światłowodowych

Spawanie światłowodów i pomiary optyczne

Budowa przyłączy obiektowych

Okablowanie budynków biurowych

Wsparcie techniczne i usuwanie awarii

Projektowanie

Pełna dokumentacja projektowa i powykonawcza prowadzonych inwestycji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

Projektowanie oraz wykonawstwo stalowych konstrukcji

Raporty oddziaływania na środowisko (PEM)

Uprawnienie w zakresie inżynierii budowlanej

Zaufali nam

Współpracujemy z wiodącymi na polskim rynku firmami z branży telekomunikacyjnej oraz ICT.

T-MOBILE
ATM
POLKOMTEL
NETIA
ERICSSON
NEC
AVIAT

Kontakt

GreKom Sp. z o. o. – Centrala
ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków
email: krakow@grekom.pl
tel. 505 083 603

GreKom Sp. z o. o. – Oddział Gdańsk
ul. Mikołaja Reja 3, 80-404 Gdańsk
email: gdansk@grekom.pl
tel. 505 083 620

NIP 6772190481
REGON 356528484

oddział Kraków

oddział Gdańsk

Przetargi

20.01.2017

„Szanowni Państwo,

firma GreKom Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie sposobu integracji metod danych o stacjach bazowych BTS, map sieci światłowodowych oraz danych o ukształtowaniu terenu (GIS) z wewnętrznym systemem przedsiębiorstwa oraz opracowanie algorytmów wykorzystujących te dane przy budowie łączy światłowodowych i radiowych. Powyższy przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu z działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin na złożenia oferty cenowej upływa 27 stycznia 2017 r.

Wnioskodawca zastrzega, iż umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.”

Dokumenty do pobrania

27.01.2017

Informacja o wyborze Wykonawcy w ramach przeprowadzonego

zapytania ofertowego

Zamawiający, GreKom Sp. z o.o. informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 27.01.2017 r. zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie sposobu integracji metod danych o stacjach bazowych BTS, map sieci światłowodowych oraz danych o ukształtowaniu terenu (GIS) z wewnętrznym systemem przedsiębiorstwa oraz opracowanie algorytmów wykorzystujących te dane przy budowie łączy światłowodowych i radiowych, na realizację przedmiotu zamówienia wybrano Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Dokumenty do pobrania