O FIRMIE

Począwszy od 2002 roku wspieramy operatorów telekomunikacyjnych w zakresie budowy i utrzymania infrastruktury sieciowej.

Przeprowadzamy proces inwestycyjny od etapu akwizycji, poprzez prowadzenie spraw administracyjno – prawnych, projektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, aż po wykonanie prac budowlano – instalacyjnych, uruchomienie i integrację z istniejąca siecią kliencką.

 Wspomagamy klienta nie tylko w budowie infrastruktury, ale również w jej późniejszym utrzymaniu na najwyższym możliwym poziomie sprawności i niezawodności.

Od początku istnienia notujemy ciągły wzrost wykonanych inwestycji w zakresie instalacji radiowych i światłowodowych, a wysoka jakość świadczonych usług oraz elastyczne reagowanie na bieżące potrzeby zbudowały zaufanie klientów do naszej firmy.

Zasięgiem nasza działalność obejmuje zarówno północną jak i południową część kraju.

W odpowiedzi na wzrost zamówień nasza firma nieustannie angażuje się
w rozwój kadry oraz zaplecza technicznego umożliwiającego sprawne i terminowe realizowanie powierzonych nam zadań.

Na dzień dzisiejszy dysponujemy:
Dział radiowy – 8 zespołów instalatorskich
Dział światłowodowy – 2 zespoły instalatorskie
Dział projektowy – 3 osoby
Zatrudniamy na umowę o pracę 27 osób w tym 4 inżynierów.

Sieci radiowe

Kompleksowa realizacja przedsięwzięć w technologi PTP i PMP

Budowa stacji bazowych telefonii komórkowej

Przebudowa istniejącej infrastruktury

Kompleksowe prace monterskie

Utrzymanie sieci radiowych

Prace alpinistyczne

Sieci światłowodowe

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Zaciąganie kabli światłowodowych

Spawanie światłowodów i pomiary optyczne

Budowa przyłączy obiektowych

Okablowanie budynków biurowych

Wsparcie techniczne i usuwanie awarii

Projektowanie

Pełna dokumentacja projektowa i powykonawcza prowadzonych inwestycji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

Projektowanie oraz wykonawstwo stalowych konstrukcji

Raporty oddziaływania na środowisko (PEM)

Uprawnienie w zakresie inżynierii budowlanej

Zaufali nam

Współpracujemy z wiodącymi na polskim rynku firmami z branży telekomunikacyjnej oraz ICT.

T-MOBILE
ATM
POLKOMTEL
NETIA
ERICSSON
NEC
AVIAT

Kontakt

GreKom Sp. z o. o. – Centrala
ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków
email: krakow@grekom.pl
tel. 511 470 902

GreKom Sp. z o. o. – Oddział Gdańsk
ul. Mikołaja Reja 3, 80-404 Gdańsk
email: gdansk@grekom.pl
tel. 505 083 620

NIP 6772190481
REGON 356528484

oddział Kraków

oddział Gdańsk

Fundusze UE

Zrealizowaliśmy przy wsparciu PARP projekt „Opracowanie metody automatycznego wykorzystywania danych GIS, baz danych BTS oraz map sieci światłowodowej przy budowaniu nowych łączy światłowodowych oraz radiowych”.

Celem projektu było opracowanie sposobu integracji metod danych o stacjach bazowych BTS, map sieci światłowodowych oraz danych o ukształtowaniu terenu (GIS) z wewnętrznym systemem przedsiębiorstwa oraz opracowanie algorytmów wykorzystujących te dane przy budowie łączy światłowodowych i radiowych.

Projekt został realizowany w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki wdrożeniu wyników projektu badawczo-rozwojowego stworzyliśmy innowacyjne rozwiązania informatyczne  wspomagające procesy projektowania łącz radiowych i światłowodowych.

Dało to naszej firmie nowe możliwości pozwalające na zdecydowanie lepsze i szybsze przeprowadzanie procesów projektowania, wyceny i planowania prac instalacyjnych wykonywanych na zlecenie naszych klientów. Umożliwiło nam to znacząco podnieść jakość świadczonych przez nas usług i dzięki temu stać się firmą zdecydowanie efektywniejszą od konkurencji.

Polityka prywatności

Mając na uwadze postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – informuję Panią/Pana, że:

niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez firmę Grekom sp. z o.o. (dalej jako Grekom) danych osobowych:

  • pracowników lub współpracowników kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów Grekom,
  • innych osób kontaktujących się z Grekom oraz osób, z którymi kontaktuje się Grekom,
  • kandydatów do pracy w Grekom.

Niniejsza polityka prywatności firmy Grekom sp. z o.o. ma zastosowanie, o ile odrębne wiążące Grekom umowy nie wprowadzają odrębnych zasad polityki prywatności (przetwarzania danych osobowych).

Czytaj całość